Algemeen

Een HANaccount is een combinatie van een logincode met bijbehorend password. De logincode is uniek, persoonlijk en kan nooit worden gewijzigd.

Kies “Wijzigen” in het HANaccount portaal (let op: u moet eerst inloggen) om uw privé e-mailadres te wijzigen. Er wordt een bevestigingsverzoek naar het nieuwe e-mailadres gestuurd. Dit verzoek moet u binnen een week accepteren.

Kies “Wijzigen” in het HANaccount portaal (let op: u moet eerst inloggen) om uw mobiele telefoonnummer te wijzigen. Er wordt een SMS met validatiecode gestuurd naar het opgegeven telefoonnummer. Deze code moet u invullen in het scherm “Wijzigen”. Als u de code niet snel genoeg ontvangt, probeer het dan later nog eens.

Indien u via de website een HANaccount hebt aangemaakt, waarbij u een privé e-mailadres (of GSM nummer) hebt opgegeven, ga dan naar Passwordherstel op deze site. Dan kunt u via Selfservice een nieuw password verkrijgen. Als de HAN niet beschikt over deze gegevens kunnen we u via de AskHAN een nieuw password geven. In dat geval moet U persoonlijk langskomen met een geldig legitimatiebewijs.

Kies “Wijzigen” in het HANaccount portaal (let op: u moet eerst inloggen). Daar kunt u uw password wijzigen.

Indien U een e-mailadres privé hebt ingevuld bij uw HANaccountgegevens, ga dan naar Opvragen vergeten logincode op deze site. U krijgt dan per mail uw logincode opgestuurd. Als we niet over uw e-mailadres privé beschikken, kunt u dit niet via Selfservice oplossen. U kunt dan contact opnemen met de AskHAN.

Log in op de HANaccount website en bekijk tot welke voorzieningen u toegang krijgt (zie uw gegevens).

Dan kunt u uw HANaccount synchroniseren. Als dat het probleem niet oplost, neem dan contact op met de AskHAN.

Zie de contactgegevens van de AskHAN.

Studenten

Als je je aanmeldt bij de HAN, ontvang je een brief van Ask@Han.nl dat je je HANaccount kan aanmaken. Na ontvangst van deze brief kun je starten met het aanmaken van een HANaccount. Zie ook de informatie op de HAN site over dit onderwerp.

Houd uw privé e-mailadres, mobiele telefoonnummer en studentnummer HAN bij de hand.

Op alle correspondentie die je ontvangt van de Studenten Inschrijf Administratie (SIA) van de HAN, bijv. op de machtiging, staat je studentnummer.
Je kunt ook contact opnemen met het HAN Voorlichtings Centrum. (T) 024 353 05 00 of (E) info@han.nl

Studenten krijgen automatisch toegang tot de Digitale Leer en Werkomgevingen als zij over een HANaccount beschikken en aan alle inschrijfvoorwaarden voldoen.

Informeer bij je opleiding welke leeromgeving gebruikt wordt.

Er wordt periodiek gecontroleerd of studenten aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoen (o.a. betaling collegegeld). Als dat niet het geval is, kan het HANaccount geblokkeerd worden. Betaal zo snel mogelijk het verschuldigde collegegeld. Na de verwerking van de betaling duurt het 1 of 2 dag(en) voordat u weer gebruik kunt maken van ICT-voorzieningen van de HAN.

Het standaard e-mailadres voor nieuwe studenten die starten bij een HAN-opleiding bestaat uit: voorletter(s).achternaam@student.han.nl of voorletter(s).tussenvoegselachternaam@student.han.nl.

Als je voor de tweede keer (of vaker) een studie bij de HAN begint en je voldoet weer aan alle inschrijfvoorwaarden, dan ontvang je bericht dat je HANaccount weer automatisch actief wordt. Je hoeft dus niet opnieuw een HANaccount aan te maken en ook niet opnieuw toegang aan te vragen als student of cursist.
Ter controle kun je inloggen op de HANaccount site om te zien tot welke voorzieningen je toegang hebt.

Als ICT verneemt dat je je studie hebt beëindigd, ontvang je een mailtje waarin staat hoelang je nog toegang hebt tot de verschillende ICT-voorzieningen.

Vanaf de dag dat je het mailtje ontvangt:
- is de toegang tot Surfspot en Alluris al direct verlopen;
- verloopt de toegang tot het draadloos netwerk en Insite een maand later;
- verloopt de toegang tot HANmail, de Digitale Leer en Werk omgeving, DPF en het netwerk twee maanden later. Je krijgt dus nog twee maanden de tijd om je bestanden in je privé-mappen op het netwerk veilig te stellen (indien gewenst).

Let op: na de uitschrijfdatum kun je niet meer bij informatie die door/voor je specifieke opleiding beschikbaar wordt gesteld.

Medewerkers

Via deze site kunt u een HANaccount aanmaken. Houd persoonlijke gegevens bij de hand. Als de registratie van uw personeelsgegevens in het personeelsysteem al volledig is afgerond, dan krijgt u na het doorlopen van enkele stappen direct toegang tot onze voorzieningen. Als de registratie nog niet is afgerond, wordt uw aanvraag getoetst bij uw (toekomstig) leidinggevende. Dit kan enige tijd duren. Als de leidinggevende akkoord heeft gegeven, ontvangt u bericht per e-mail over de afronding van de aanvraag.

Via deze site kunt u een HANaccount aanmaken. Houd naast uw persoonlijke gegevens ook de gegevens van uw HAN-contactpersoon bij de hand. Doorloop de eerste stappen van de aanvraag. Uw aanvraag wordt dan onderbroken omdat deze getoetst moet worden bij uw (toekomstig) leidinggevende. Dit kan enige tijd duren. Als de leidinggevende akkoord heeft gegeven, ontvangt u bericht per e-mail over de afronding van de aanvraag.

Houd uw privé e-mailadres, geboortedatum en mobiel telefoonnummer bij de hand.

Het standaard e-mailadres van medewerkers van de HAN bestaat uit: voornaam.achternaam@han.nl. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

In het voorgestelde e-mailadres staan de gegevens die zijn vastgelegd in het personeelsregistratiesysteem. Als de gegevens niet kloppen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de medewerker personeels- en salarisadministratie (PSA) van uw faculteit of Service Unit. Wacht eerst de correctie in het personeelsregistratiesysteem af voordat u de procedure “Toegang aanvragen” vervolgt.

Indien u via de website een HANaccount hebt aangemaakt, waarbij u een privé e-mailadres (of GSM nummer) hebt opgegeven, ga dan naar Passwordherstel op deze site. Dan kunt u via Selfservice een nieuw password verkrijgen. Als de HAN niet beschikt over deze gegevens kunnen we u via de AskHAN een nieuw password geven. U moet persoonlijk langskomen met een geldig legitimatiebewijs.

Medewerkers krijgen automatisch toegang tot de Digitale Werkomgeving https://work.han.nl als zij over een HANaccount beschikken. Ook krijgen zij toegang tot de Digitale Leeromgevingen.

Afhankelijk van de opleiding wordt HAN-Scholar of #OnderwijsOnline als digitale leeromgeving gebruikt. Je krijgt automatisch toegang tot de Digitale Leer en Werkomgevingen als je HANaccount is aangemaakt. De inlog buttons van beide omgevingen vind je op de homepage van HAN Insite onder ‘Aan het werk’ > medewerkers.

Medewerkers kunnen inloggen op de Digitale Werkomgeving https://work.han.nl met het HANaccount. U hebt nu toegang tot de algemene basis. Toegang tot een (hoofd)werkgroep kunt u aanvragen via de beheerder van de site.

Meld u nu bij de AskHAN voor het regelen van instellingen, rechten en mogelijkheden om te printen.

Gebruik uw bestaande HANaccount om opnieuw toegangsrechten tot ICT-voorzieningen aan te vragen. Bent u uw logincode vergeten? Neem dan contact op met de AskHAN. Bent u uw password vergeten? Zie Passwordherstel op deze site.

Relaties van de HAN

Gastdocenten en stagebegeleiders zijn voorbeelden van relaties van de HAN. Het zijn personen, die niet beschikken over een vaste werkplek bij de HAN maar die wel van sommige ICT voorzieningen gebruik moeten maken voor hun werkzaamheden bij de HAN.

Voor de aanvraag tot bijvoorbeeld toegang tot het Intranet van de HAN geeft een leidinggevende goedkeuring. Deze leidinggevende kan met uw contactpersoon over de aanvraag overleggen.

We streven ernaar de afronding van de aanvraag zo snel mogelijk te regelen. Aangezien een leidinggevende goedkeuring moet geven, gaat hier enige tijd overheen. Als de leidinggevende akkoord heeft gegeven, ontvangt u bericht per e-mail.

Cursisten

De HAN kent 2 soorten cursisten:
a) cursisten die via een opleiding ingeschreven worden en een HAN studentnummer krijgen
b) cursisten die alleen toegang tot de Digitale Leer en Werkomgeving nodig hebben en niet beschikken over een HAN studentnummer.

Zie hieronder de betreffende werkwijze:
a) Als cursist moet u zelf een HANaccount aanmaken en toegang aanvragen. Uw gegevens worden gecheckt in het studentenregistratiesysteem. Als alle gegevens kloppen, krijgt u direct met uw HANaccount de gewenste toegang.
Start nu uw aanvraag.

b) Als cursist moet u ook zelf een HANaccount aanmaken en dan alleen toegang aanvragen tot de Digitale Leer en Werkomgeving. Bij "Aanvragen toegang" kiest u voor "geen van bovenstaande" en dan voor DLWO. Nadat een leidinggevende de aanvraag heeft goedgekeurd, krijgt u bericht per e-mail en hebt u toegang gekregen.
Start nu uw aanvraag.

Stagebegeleiders

Als stagebeleider van een externe organisatie moet u ook zelf een HANaccount aanmaken. Via deze site kunt u een HANaccount aanmaken. Houd persoonlijke gegevens bij de hand.

Na registratie van uw persoonlijke gegevens moet u toegang aanvragen. Bij "Aanvragen toegang" kiest u voor "u bent stagebegeleider". Na ingave van studentnummer en geboortedatum van de student (de student geeft u deze informatie) verzendt u uw aanvraag. U krijgt bericht per e-mail zodra u stagebegeleider bent geworden. Start nu uw aanvraag.